Національна поліція України

Охоронно-детективна агенція «Garantus» та Національна поліція України тісно співпрацюють відповідно до меморандуму про взаємодію.

Націона́льна полі́ція Украї́ни — центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки.

Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом.